שלח אימייל


אוטומט 10
27mm x 10mm
1.06" x 0.39"
מקסימום שורות: 3

אוטומט 11
38mm x 14mm
1.5" x 0.55"
מקסימום שורות: 4

אוטומט 12
47mm x 18mm
1.85" x 0.71"
מקסימום שורות: 5

אוטומט 13
59mm x 23mm
2.32" x 0.91"
מקסימום שורות: 6